Kategoria BC 10

Uprawnienie do kierowania:

             - samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t,

             - ciągnika rolniczego,

             - samochodu osobowego z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczające masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5t.

Kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia!

Kurs podstawowy:

              - 30 godzin teorii, w tym zajęcia z I pomocy przedmedycznej,

              - 30 godzin jazd praktycznych,

              - egzamin wewnętrzny,materiały dydaktyczne gratis,


Kategoria C

       Prawo jazdy kategorii C uprawnia:

              - do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

              - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

              - minimalny wymagany wiek: 21 lat,

              - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C wynosi 18 lat.

Kurs podstawowy: 

               - 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych, 

               - 30 godzin zegarowych jazd,

Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (z przyczepami).

                - minimalny wymagany wiek: 21 lat,

                - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.


Kurs podstawowy: 

                - 25 godzin zegarowych jazd,

Istnieje możliwość rozpoczęcia kursów: C, C+E jednocześnie.

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą.


do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

                  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

                  - Minimalny wymagany wiek: 21 lat,

                  - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.

Kurs podstawowy:

                    - 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,

                    - 45 godzin zegarowych jazd,

                    - materiały szkoleniowe ,