KURSY KWALIFIKACJI:


Kursy kwalifikacji wstępnej są dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy i uzyskały prawo jazdy kat. C po raz pierwszy po 10 września 2009r. lub kat. D po 10 września 2008r. Uzyskanie tego świadectwa oraz wpisanie na jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy.


          Kursy kwalifikacji wstępnej:

  • kwalifikacja wstępna - szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 21 lat. Szkolenie składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lat. Szkolenia składa się z 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych.
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca - szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia.

  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona - szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikację wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy. Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia tego kursu jest ukończenie 23 roku życia. Szkolenie składa się 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5godzin zajęć praktycznych.


Kierowca może rozpocząć szkolenie w zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 18 do 21 powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą.

             Wymagania dla uczestników:

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

  • - posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku   kierowcy,
  • - posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
  • - ukończyła wymagany wiek,
  • - nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy.

(UWAGA! badania powinny być przeprowadzone w oparciu o ustawę o transporcie drogowym)SZKOLENIE OKRESOWE:


  Szkolenie okresowe powinien odbyć kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat. D przed 10-09-2008r. lub kat C przed 10-09-2009r. oraz osoby, u których mija okres 5 lat od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej. 

 

Wymiana prawa jazdy:

Prawo jazdy w zakresie wyższych kategorii ma charakter prawa jazdy zawodowego i terminowego. Zawodowego, ponieważ jest w nim adnotacja o posiadanym świadectwie kwalifikacji zawodowej, tzw. kod 95 oraz terminowe, ponieważ jest ważne przez 5 lat, czyli tak długo jak jest aktualne szkolenie okresowe i badania.